Auto restaurācija

Automašīnu restaurācija ir ilgtošs process, kura rezultātā auto atgūst sākotnējo spožumu. Katra auto restaurācijas process ir unikāls, kurā liela nozīme tiek piešķirta orģinālajām detaļām un auto sākotnējam izskatam. Tomēr ne vienmēr orģinālās detaļas ir pieejamas un to vietā tiek izgatavota autentiska kopija ievērojot orģinālās detaļas materiālus un izgatavošanas tehnoloģijas.

Restaurācijas proces sākas ar detalizētu restaurējamā spēkrata novērtējumu un veicamo darbu uzskaiti. Balstoties uz novērtējumu tiek izstrādāts restaurācijas plāns ar prognozējamām izmaksām un izpildes termiņiem, kas tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Tālāk spēkrats tiek pilnībā izjaukts un katra detaļa tiek apstrādāta atsevišķi atgriežot tai sākotnējo izskatu. Pēc daļu atjaunošanas, vai jaunu izgatavošanas tiek veikti krāsošanas, hromēšanas un citi apstrādes darbi. Kā pēdējais posms restaurācijas procesā auto tiek salikt kopā, pārbaudīts un nodots pasūtītājam.